"ΜΙΚΡΟΙ ΣΟΛΙΣΤΕΣ" 50% ΕΚΠΤΩΣΗ

Οι αρχάριοι μαθητές 6 έως 8 ετών, έχουν την δυνατότητα, για ένα χρόνο, να σπουδάσουν οποιοδήποτε όργανο επιλέξουν, με τα μισά δίδακτρα, σε τμήματα ΔΥΟ ατόμων.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα κάθε παιδί, να γνωρίσει το όργανο της επιλογής τους, παρέα με ακόμα ένα συνομίλικο παιδάκι.
Μέσα σε ένα μάθημα διάρκειας 40 λεπτών ( όπως ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού), το παιδί θα μπορεί να παίξει, αλλά και να ακούσει τον/την συμμαθητή/τρια του να παίζει το ίδιο κομμάτι-μάθημα, με τη σωστή καθοδήγηση πτυχιούχου καθηγητή.
Έτσι, με ένα σαφώς οικονομικότερο πρόγραμμα σπουδών, ( 50 % ΕΚΠΤΩΣΗ  που συμπεριλαμβάνει και ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ώρα Προθεωρίας ), το παιδί έχει την ευκαιρία να μάθει, σωστά και ολοκληρωμένα το όργανο που επιθυμεί.