Κανονισμός Ωδείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 

1. Τα μαθήματα αρχίζουν την ίδια μέρα με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, μεταξύ 10 και 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν 15 Ιουνίου.

2. Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται αυστηρώς ατομικά σε κάθε σπουδαστή και διαρκεί 40 ή 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα.

3. Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα γίνονται ομαδικά και διαρκούν   45`, 60’ ή 80`λεπτά/εβδομάδα.

4. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνονται εξετάσεις για τον έλεγχο της προόδου των σπουδαστών του Ωδείου , σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας που ορίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, δεν αντικαθίστανται ούτε και αναπληρώνονται.

6. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν δύναται να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει νωρίτερα την γραμματεία του ωδείου και τον καθηγητή του.

7. Τα μαθήματα που χάνονται από υπαιτιότητα του μαθητή ΔΕΝ αναπληρώνονται, πλην σοβαρών περιπτώσεων.

8. Σπουδαστής του Ωδείου θεωρείται μόνο εκείνος παρακολουθεί τακτικά όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεν επιτρέπονται οι συχνές και αδικαιολόγητες απουσίες, οι οποίες όταν ξεπεράσουν το όριο, ανάλογα με το μάθημα και την εβδομαδιαία συχνότητα παρακολούθησης του, έχουν σαν συνέπεια την παραμονή στην ίδια τάξη.

9. Οι ετήσιες εξετάσεις στο τέλος κάθε σχολικού έτους για τον έλεγχο της προόδου των σπουδαστών είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές της ενόργανης και φωνητικής μουσικής. Αδικαιολόγητη απουσία από τις εξετάσεις αυτές και ειδικά στο τέλος των σπουδών, μπορεί να έχει σαν συνέπεια την παραμονή τους στην ίδια τάξη ή την απόρριψη ένταξης στις απολυτήριες εξετάσεις.

10. Ένας σπουδαστής δικαιούται να παρουσιαστεί για προαγωγικές εξετάσεις στο ειδικό μάθημα, εφόσον έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη ύλη της σχολής του και έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών που ορίζει ο νόμος, και έχει εξοφλήσει το σύνολο των διδάκτρων του.

11. Για να λάβει μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις, πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα που αναλογούν στο μάθημά του.

12. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων και τυχόν άλλες ενημερώσεις που αφορούν τους σπουδαστές τοιχοκολλούνται από την γραμματεία του Ωδείου.

13. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να γνωρίζουν τις ανακοινώσεις κι  ειδοποιήσεις του Ωδείου που τους αφορούν, κάθε φορά που τοιχοκολλούνται.

14. Υποχρεούνται τέλος να παρακολουθούν τις ποικίλες και ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Ωδείου μας ( Συναυλίες – Σεμινάρια κ.α. )

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

• Η 28η Οκτωβρίου

• Των Χριστουγέννων (από την παραμονή μέχρι και την 6η Ιανουαρίου)

• Των Τριών Ιεραρχών

• Η Καθαρή Δευτέρα

• Η 25η Μαρτίου

• Το Πάσχα (από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.)

• Πρωτομαγιά  και  Αγίου Πνεύματος