ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ωδική, Ενοργάνωση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση.

Η διάρκεια σπουδών στις σχολές Ανωτ. Θεωρητικών είναι 2 - 4 χρόνια.

Στο τέλος των σπουδών του απονέμεται στον σπουδαστή/στρια ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ, κατόπιν προφορικών και γραπτών εξετάσεων από 5μελή επιτροπή, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού.