ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Κρουστά, Τουμπελέκι, Κλαρίνο, Μπουζούκι, Ούτι.