ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Αρμονία και ο Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων είναι τα δύο μαθήματα

που απαιτούνται για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Τα μαθήματα διαρκούν 1 ή 2 έτη ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο του μαθητή και γίνονται

αποκλειστικά σε κλειστά τμήματα!

Οι επιτυχίες του ωδείου μας εγγυώνται την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων