Σπουδές

Τα μαθήματα όλων των τμημάτων οργάνων ξεκινούν με την έναρξη του σχολικού έτους, και τελειώνουν με τη λήξη αυτού.

Πάσχα- Χριστούγεννα και επίσημες αργίες το Ωδείο παραμένει κλειστό.

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους (από 10 - 15 Ιουνίου ), δίνονται τελικές προαγωγικές εξετάσεις.

Η κάλυψη της ύλης της χρονιάς και η επιτυχία στις εξετάσεις δίνουν το δικαίωμα να περάσει ο μαθητής στην επόμενη τάξη.

Τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα, ξεκινούν στις 1 Οκτωμβρίου και τελειώνουν στις 31 Μαΐου, με την διεξαγωγή γραπτών και προφορικών εξετάσεων.