ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Σεμινάριο πιάνου : 40 €

Διαλέξεις : 30 €

 

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

Σεμινάριο πιάνου : 1 ώρα 80 € / 2 ώρες 150 € / 3 ώρες 220 €

Σεμινάριο πιάνου - Ορθοσωμικής :  + 40 € ( ανεξαρτήτως αριθμού ωρών στο πιάνο )

Σεμινάριο Ορθοσωμικής : 50 €

( Με την ενεργό συμμετοχή σας, κατοχυρώνετε την ελεύθερη παρακολούθηση των διαλέξεων )