ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα παρακάτω μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για την άρτια και σωστή ολοκλήρωση των σπουδών του κάθε μαθητή μας, και ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο σπουδών που βρίσκετε ο καθένας.

Υποχρέωση μας, να τα παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ.

Προθεωρία ( 1 έτος )

Θεωρία ( 3 έτη )

Σολφέζ ( 5 έτη )

Μουσική υπαγόρευση - Dictee ( 5 έτη )

Χορωδία

Ιστορία Μουσικής ( 2 έτη )

Ρυθμική Αγωγή ( 2 έτη )

Μορφολογία  ( 1 έτος )

Υποχρεωτικό Αρμονίας ( 2 έτη )